top of page

O Lokomoci

Dnešní moderní doba je spojená se stresem a celkovým nedostatkem pohybu v důsledku sedavého způsobu života lidí, což vede k nárůstu somatických i psychických onemocnění. Cílem projektu Lokomoce je vrátit do školek pohyb, aby si naše děti v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory a návyky, které si pak přenesou i do dospělosti. Moderní medicína nabízí často nákladná řešení, ale opomíjí funkční pohled na člověka. Platí, že prevence je stále nejlevnějším a nejjednodušším řešením, a o tu se v Lokomoci snažíme. Hravou a zábavnou formou vedeme děti v rámci každodenní pohybové výchovy k poznávání svého těla, aby se pohyb stal radostnou a přirozenou součástí jejich života. Děti tak získají základní pohybové dovednosti a gymnastickou průpravu. Tato průprava je důležitá pro jejich schopnost stabilizovat a koordinovat pohyby s optimálním svalovým napětím, což vede k prevenci případných úrazů.

lokomoce_web.png
bottom of page